โครงการบันทึกข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรระดับ ปวช.และมัธยมปลาย 26 พ.ค.58

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดยท่านผอ.นพดล สุวรรณสุนทร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการเรียนการสอนแบบคู่ขนานกับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการ ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคี โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา และ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิยา5 โดยมีท่านบำรุง เสียงเพราะดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และ ท่านสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว  ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง

 sicec02 sicec03 sicec04  sicec06  sicec08 sicec09 sicec10 sicec11 sicec12 sicec13 sicec14 sicec15 sicec16 sicec17 sicec18 sicec19 sicec20 sicec21 sicec22 sicec23 sicec24 sicec25 sicec26 sicec27 sicec28 sicec29 sicec30 sicec31 sicec32 sicec33 sicec34 sicec35 sicec36 sicec37 sicec38 sicec39 sicec40 sicec41 sicec42 sicec43 sicec44 sicec45 sicec46 sicec47 sicec48 sicec49 sicec50 sicec51 sicec52 sicec53 sicec54 sicec55 sicec56 sicec57 sicec58 sicec59 sicec60 sicec61 sicec62 sicec63 sicec64 sicec65 sicec66 sicec67 sicec68 sicec69 sicec70 sicec71 sicec72 sicec73 sicec74 sicec75sicec01sicec05


Leave a Reply