โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา ประจำปี 2567 10 กรกฏาคม 2567

วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา ประจำปี 2567 โดยร่วมมือกับ บริษัทโล้วเฮงหมงเซลส์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด ให้ความรู้ในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยกับนักเรียน ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ