โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี การศึกษา 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566

นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญและกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมุมภาพันธ์ โดยเป็นโครงการที่สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกัน ดำเนินงาน และได้นำลูกเสือเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยได้รับเกียรติจากดร.สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ประธานอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2566