โครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียน นักศึกษา (A Word A Day) 24 กุมภาพันธ์ 2566

นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ Ms.Elsie B. Picao และนายสุภชีพ เพ็งอุ่น ครูวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียน นักศึกษา (A Word A Day) เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฝึกการพูดนำเสนอในที่สาธารณะโดยใช้ ภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมนี้ยังต่อยอดไปสู่การเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต ของนักเรียน นักศึกษา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นสัปดาห์ละ 2 วันในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า