โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนทราบกฏระเบียบต่างๆของวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ