เปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 1 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียน นักศึกษาได้มีทักษะในการเป็น ผู้นำ ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ