เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 1 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายนพดล ขุนวังห์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ และนายดนัย หล้าพรม หัวหน้างานหลักสูตร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยเป็นการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี