เข้าร่วมโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาบูรณาการ 6 กรกฏาคม 2567

วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีก้าน แตงทอง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาบูรณาการ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม 2567 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จังหวัดนครปฐม