เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 3 กรกฏาคม 2567

วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นางสาวปาริชาติ จุฑาธัชชัย ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2566) โดยเข้าประเมินในสถานศึกษาภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2567