เข้าร่วมรายการและให้สัมภาษณ์รายการ “คุณธรรม คุณ ทำ ได้” ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 8 กรกฏาคม 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมรายการและให้สัมภาษณ์รายการ “คุณธรรม คุณ ทำ ได้” ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10 โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านคุณธรรม และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ นำเสนอกรณีที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา อาคารรัฐสภาแห่งใหม่