เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 10 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีว ศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี