เข้าร่วมพิธีประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและรับมอบนโยบาย No Gift Policy 1 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีก้าน แตงทอง และนางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้าร่วมพิธีประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและรับมอบนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีพิธีปฏิญาณตนช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง และเข้าร่วมพิธี ปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธี