เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำข้าราชการครู เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แก้ไขพระราชบัญญัติ ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2460 ประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยจนถึง ปัจจุบัน