เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 27 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ สองพี่น้อง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง และนางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย โดยมีนายสุทัศน์ มีมุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธาน กรรมการ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องสำนักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย