ลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประจำปี 2567 24 มกราคม 2567

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในระบบ ทวิภาคี ณ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด