ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการและครูผู้ช่วย 2 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต. ก้าน แตงทอง นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และนางสาวศศิธร ภู่ระหงษ์ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 3