รับมอบเกียรติบัตร การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอ ระดับคุณธรรมต้นแบบ 27 กันยายน 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้ารับมอบเกียรติบัตร การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอ ระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และ จังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559- 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี