พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 35 ลำดับการเรียนรู้ ระดับ ภาคกลาง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี