ประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 9 กรกฏาคม 2567

วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม หลักสูตรนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ แบบอยู่ค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน และการจัดการฝึกอบรม ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 2 อาคารอำนวยการ