ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอบและพ่นสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์