ต้อนรับนางสาววิมล สาทิพจันทร์ ในโอกาสได้รับการบรรจุ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีก้าน แตงทอง และนางเบ็ญจวรรณ์บุญเสวตร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ให้การต้อนรับนางสาววิมล สาทิพจันทร์ ในโอกาสได้รับการบรรจุ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ