ตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี การศึกษา 2566 29 มกราคม 2567

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี การศึกษา 2566 โดยมีนายจตุพร ศิลปรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 1 อาคารอำนวยการ