กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง