แผนกไฟฟ้ากำลัง

แผนกไฟฟ้ากำลัง

หม้อแปลง EP.01

หม้อแปลง EP.02

หม้อแปลง EP.03

หม้อแปลง EP.04

หม้อแปลง EP.05

หม้อแปลง EP.06

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.01

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.02

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.03

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.04

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.05

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.06

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.07

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.08

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.09

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.10

วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น EP.11

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.01

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.02

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.03

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.04

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.05

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.06

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.07

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.08

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.09

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.10

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.11

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.12

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.13

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.14

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.15

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.16

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.17

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.18

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.19

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.20

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.21

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.22

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.23

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.24

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.25

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.26

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.27

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.28

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.29

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง EP.30

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

ชนิด โครงสร้าง และส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

ชนิด หลักการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องมือซีเอ็นซี

หลักการของเครื่องทำความเย็น

หลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ2

พารามิเตอร์ของคลื่นรูปไซน์

มอเตอร์ไฟฟ้าหลายความเร็ว หลักการทำงาน การกลับทิศทางการหมุน

คำนวณและทดสอบค่ากระแสไฟฟ้า

คุณลักษณะการนำไปใช้งานและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

โครงสร้างส่วนประกอบเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ

มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร

ศูนย์งาน ศูนย์เครื่องโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

งานทำฟอร์มคอยล์ พันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น

แรงดันไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ คาบเวลา ความถี่

เครื่องมือและอุปกรณ์ การติดตั้งและซ่อมบำรุง

งานการต่อวงจร งานการทดสอบวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

เฟส กำลังไฟฟ้า เพาเวอร์แฟคเตอร์

วงจรไฟฟ้าและวงจรทางกลของเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

วงจร RLC1

วงจร RLC2

วงจรเรโซแนนซ์ วงจรฟิลเตอร์

สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

เครื่องทำความเย็น 1

เครื่องทำความเย็น 2

การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

solarcell_pump