แผนกช่างเชื่อม

แผนกช่างเชื่อม

วัสดุในงานเชื่อม EP.01

วัสดุในงานเชื่อม EP.02

วัสดุในงานเชื่อม EP.03

วัสดุในงานเชื่อม EP.04

วัสดุในงานเชื่อม EP.05

วัสดุในงานเชื่อม EP.06

กรรมวิธีการผลิตเหล็ก

โลหะเหล็ก

โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก

มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม

วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น

วัสดุก่อสร้าง

หลักการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การเชื่อมอาร์ก

ชนิด ส่วนประกอบการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น

ระบบแนวแกน

การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน

เทคนิคในการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน

ศูนย์งาน ศูนย์เครื่องโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

การเชื่อมอาร์กรอยต่อตัวทีตำแหน่งท่าเชื่อม 1F (PA), 2F (PB)

ปฏิบัติงาน กลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์

งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน

ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมสำหรับงานกลึง

สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์