ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม”

198 หมู่ 6 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
035-440479
035-440479
suphanburi04@vec.mail.go.th
sicec1997