งานระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

previous arrow
next arrow
Slider

นายเสถียร  สุริวงษ์
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายเอกชัย  เอ็งเส็ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนพนิรันดร์  น้ำจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนพดล  ขุนวังห์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุภชีพ  เพ็งอุ่น
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายดนัย  หล้าพรม
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายยศศักดิ์  ยศนันท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางลภัสรดา  ตุ้มนิลการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวปนัดดา  นักจะเข้
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข่าวสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด

ขออภัย ! อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล