งานระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

previous arrow
next arrow
Slider

นายเสถียร  สุริวงษ์
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ตำแหน่ง  ครู คศ.2
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายเอกชัย  เอ็งเส็ง
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนพนิรันดร์  น้ำจันทร์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนพดล  ขุนวังห์
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสุภชีพ  เพ็งอุ่น
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายดนัย  หล้าพรม
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายยศศักดิ์  ยศนันท์
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางลภัสรดา  ตุ้มนิลการ
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวปนัดดา  นักจะเข้
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข่าวสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด

ขออภัย ! อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล