ข้อมูลสถานประกอบการ

1. บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท เพอร์เฟค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
3. บริษัท แคมโบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4. บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
5. บริษัท ไพโอเนียร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. บริษัท บีเจ มอเตอร์พาร์ท จำกัด
7. บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
8. บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด
9. บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
10. บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
11. บริษัท อีซูซุตั้งเซียฮวด นครปฐม จำกัด
12. บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด
13. บริษัท วัสดุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
14. บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
15. บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด
16. บริษัท บลูฟาลา จำกัด
17. บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สุพรรณ จำกัด
18. ร้านชัยเจริญดีเซล
19. บริษัท ดำรงศิลป์ ซัพพลายส์ จำกัด
20. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทม์โค๊ด
21. บริษัท ดำรงศิลป์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
22. บริษัท ดำรงศิลป์ เมทัลเวิร์ค จำกัด
23. บริษัท ดำรงศิลป์ พี.ยู.โฟม จำกัด
24. บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด