แผนการฝึกอู่ช่างที

29 กรกฎาคม 2564

แผนการฝึกอู่ช่างที(pdf.io)


แผนการฝึกบริษัท-ไพโอเนียร์-แมนูแฟคเจอริ่ง

29 กรกฎาคม 2564

แผนการฝึกบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง


แบบประเมินผลการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ ปี2564

8 มีนาคม 2564

แบบประเมินผลการฝึกอาชีพ-64


แบบประเมินผลการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

2 ธันวาคม 2563

แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 2/2563


แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

10 กันยายน 2563

แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน-นักศึกษา-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2563


ใบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครูฝึก ประจำปีการศึกษา 2/2562

28 มกราคม 2563

ใบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครูฝึก ประจำปีการศึกษา 2/2562


ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน

1 กันยายน 2562

ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน

 


ใบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครูฝึก ProgressChart ประจำปีการศึกษา 1/2562

29 พฤษภาคม 2562

ใบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครูฝึก-Progress-Chart-ประจำปีการศึกษา-1.2562


วก.สองพี่น้องจัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นปวช.3เตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์

11 มีนาคม 2562

ปฐมนิเทศและสอบสัมภาษณ์ นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

26 กุมภาพันธ์ 2562

วก.สองพี่น้องจัดโครงการปฐมนิเทศและสอบสัมภาษณ์ นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 26 ก.พ. 62


ใบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครูฝึก-Progress-Chart-ประจำปีการศึกษา-2.2561

20 ธันวาคม 2561

ใบรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานครูฝึก-Progress-Chart-ประจำปีการศึกษา-2.2561


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้จัดทำโครงการพานักเรียน เข้าร่วมดูงานในสถานประกอบการณ์ เพื่อที่จะได้รับการฝึกงาน ในปีการศึกษา 2561 ณ บริษัท เพอร์เฟคแพค เกจจิ้ง จำกัด

13 มีนาคม 2561