โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ 8 สิงหาคม 2565

8 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ โดยมี นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน งานนี้จัดขึ้นโดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เพื่อให้ นักเรียนได้มีทักษะในการเขียนแผนธุรกิจในอนาคตต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง


เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 5 สิงหาคม 2565

8 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการ นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีดร.เพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง