เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565

28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 จัดขึ้นโดยอำเภอสองพี่น้อง โดยภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง


โครงการอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติด 27 กรกฏาคม 2565

28 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติดโดยความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และ สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาเรื่องพิษภัยของยาเสพติดและให้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดแต่ละประเภท โดยได้รับความอนุเคราะห์ในด้านวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้องมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 27 กรกฏาคม 2565

27 กรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงห่วงใย และปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความทุ่มเทพระวรกาย และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูน และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2565 26 กรกฏาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยมีนายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้องและวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เพื่อร่วมกันรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุและการให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 10 เดือน กรกฏาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 9 เดือน กรกฏาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 8 เดือน กรกฏาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฏาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือน กรกฏาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 5 เดือน กรกฏาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฏาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565