เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

4 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายวรรณะ จิตรนพคุณ และนางปาริชาติ ยศเรือง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป เป็นประธานในพิธี ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

4 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

4 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน พร้อมด้วยข้าราชการครูพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง โดยในงานมีพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงเย็น โดยมีนายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานในงาน