เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 13 ธันวาคม 2564

13 ธันวาคม 2564
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการและเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวทิพวรรณ บุญเปรี้ยว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วย นางสาวมัลลิกา โสภณลัคนา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายจตุพร ศิลปรัตน์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นางวันทนา โพธิ์รัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และนายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องสำนักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง