เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 29 ธันวาคม 2564

29 ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. ณ ศูนย์ Fix it center ถาวร วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โดยมีนายยุทธพล สิทธิพรหม ปลัดอำเภอสองพี่น้อง เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมี นางสำเริง มีทอง หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอำเภอสองพี่น้อง และ พ.ต.ท.อภิชาต ปานแพ รอง ผกก.(สอบสวน) ทนท.รอง ผกก.ป.ฯ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยโครงการนี้ดำเนินงานโดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มีจุดประสงค์เพื่อเป็นจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรอง 225 ศูนย์ทั่วประเทศ กิจกรรม พักรถ ได้แก่ บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กิจกรรมพักคน ได้แก่ บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง/สถานที่ท่องเที่ยว /ที่พัก /ร้านอาหาร และอื่น ๆ รวมทั้ง ให้บริการที่นั่งพักผ่อน /บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ประกาศเปิดเรียน ON-SITE 100% เต็มรูปแบบ วันที่ 4 มกราคม 2565

28 ธันวาคม 2564


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

28 ธันวาคม 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2564


เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน/โครงการที่โดดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานแถลงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 24 ธันวาคม 2564

27 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วย นายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการและคณะครู นักเรียน เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน/โครงการที่โดดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานแถลงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานนี้วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้นำเสนอผลงานหุ่นยนต์ส่งยาทางการแพทย์ อุโมงฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVA และสุขาลอยน้ำ ที่ทางวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องในช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 และช่วงที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ณ โรงแรมสองพันบุรี


แผนปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ 2565

20 ธันวาคม 2564

แผนปฏิบัติราชการ ปี งบประมาณ 2565


ประชุมภาคี 4 ฝ่าย 16 ธันวาคม 2564

20 ธันวาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในการประชุมภาคี 4 ฝ่าย โดยเป็นการประชุมหารือการจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีนายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชาญทองเรือนขจร ผู้แทนชุมชน นางอนุธิดา เชาว์ไวพจน์ ผู้แทนผู้ปกครอง นายวัชรพล เขียวอ่อน ผู้แทนนักเรียนนางสาวทัศน์มน หงษ์ยน ผู้แทนครู และนายอิทธิพล สุขสอาด หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการชั้น 2


เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 16 ธันวาคม 2564

20 ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โดยมีคุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ เดินทางมาร่วมเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังมีนายไพทูรย์ วงศ์วีระกูล นายอำเภอสองพี่น้อง และหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยจัดโครงการขึ้น ณ โรงเรียนวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 15 ธันวาคม 2564

20 ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00น. นายอรรถพันธ์ นามกูลผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีนายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินพร้อมด้วย นายชูเชิด มัจฉาฉ่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายไพบูลย์ คำภาพักตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 58 เดือน ธันวาคม 2564

20 ธันวาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 57 เดือน ธันวาคม 2564

20 ธันวาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 56 เดือน ธันวาคม 2564

20 ธันวาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 55 เดือน ธันวาคม 2564

20 ธันวาคม 2564