วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 39 เดือน พฤศจิกายน 2564

3 พฤศจิกายน 2564


ส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับ อบต.เนินพระปรางค์ 3 พฤศจิกายน 2564

3 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน และนายชนะจิต คำแผงรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา ส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับ อบต.เนินพระปรางค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือในด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีผู้แทนจาก อบต.เนินพระปรางค์ เป็นผู้รับมอบสุขาลอยน้ำและนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไป