ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (เข็มที่2)

27 ตุลาคม 2564

รายงานข่าว : วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้ารับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มสอง จำนวน 550 ราย เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา


มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

27 ตุลาคม 2564

รายงานข่าว : วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มอบถุงยังชีพให้กับอำเภอสองพี่น้องเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง โดยมีนายนเรศ หนูทอง ปลัดอำเภอสองพี่น้อง เป็นผู้รับมอบและนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไป


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 33 เดือน ตุลาคม 2564

27 ตุลาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 32 เดือน ตุลาคม 2564

27 ตุลาคม 2564