วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 31 เดือน ตุลาคม 2564

26 ตุลาคม 2564


เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่2 24-26 ตุลาคม 2564

26 ตุลาคม 2564

วันจัทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายศรัณโรจน์ ชวดชุม ผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2