วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 30 เดือน ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 29 เดือน ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 28 เดือน ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 27 เดือน ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 26 เดือน ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 25 เดือน ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 24 เดือน ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 23 เดือน กันยายน 2564

25 ตุลาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 22 เดือน กันยายน 2564

25 ตุลาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 21 เดือน กันยายน 2564

25 ตุลาคม 2564


ส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับอำเภอสองพี่น้องเพื่อนำไปช่วยเหลือในด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง 22 ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับอำเภอสองพี่น้องเพื่อนำไปช่วยเหลือในด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง โดยมีนายนเรศ หนูทอง ปลัดอำเภอสองพี่น้อง เป็นผู้รับมอบ สุขาลอยน้ำและนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไป


จัดทำสุขาลอยน้ำ เพื่อมอบให้กับชุมชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในอำเภอสองพี่น้อง 18 ตุลาคม 2564

25 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการจัดทำสุขาลอยน้ำ เพื่อมอบให้กับชุมชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในอำเภอสองพี่น้อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจทีมงานในการทำสุขาลอยน้ำในครั้งนี้ด้วย