งบทดลองเดือน กันยายน 2564

8 ตุลาคม 2564

ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

8 ตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอิทธิพล สุขสอาด ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ณ แผนกคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

8 ตุลาคม 2564