แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

4 ตุลาคม 2564

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงทรงศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

4 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงทรงศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโณมคุโณ ป.ธ.๙) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ณ ศาลาการเปรียญวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร