แผนการฝึกอู่ช่างที

29 กรกฎาคม 2564

แผนการฝึกอู่ช่างที(pdf.io)


แผนการฝึกบริษัท-ไพโอเนียร์-แมนูแฟคเจอริ่ง

29 กรกฎาคม 2564

แผนการฝึกบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง


งบทดลองเดือน มิถุนายน 2564

27 กรกฎาคม 2564

วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2564

14 กรกฎาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน 2564

14 กรกฎาคม 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2564

14 กรกฎาคม 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

2 กรกฎาคม 2564