เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 24 มิถุนายน 2564

24 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วย นางปิ่นเสถียร อร่ามแก้ววงษ์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ และนางสาวสุมิตตา เรืองขจร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเป็นการนำเสนอผลงานการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่ผ่านมา ณ ห้อง Smart classroomวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)

24 มิถุนายน 2564