เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 8 มีนาคม 2564

นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร พร้อมทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ ณ หอประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร