ปฐมนิเทศและสอบสัมภาษณ์ นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

วก.สองพี่น้องจัดโครงการปฐมนิเทศและสอบสัมภาษณ์ นักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 26 ก.พ. 62