วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัด พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ และรับมอบชุดสื่อการเรียนยานยนต์ และชุดรถยนต์เพื่อการเรียนการสอน วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

30 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ พร้อมด้วย นายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลล์ จำกัด โดยท่านปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป สถาบันฝึกอบรมตรีเพชร อีซูซุ เพื่อส่งมอบให้นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอดีตที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ต่อไป


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 34 เดือน ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 33 เดือน ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 32 เดือน ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๑-๑๒ พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐ วันที่ 24 ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๑-๑๒
พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุร


วิทยาลัยการอาชีพสองพีน้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 24-25 ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพสองพีน้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 31 เดือน ตุลาคม 2563

23 ตุลาคม 2563


น้อมเกล้า รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

23 ตุลาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 30 เดือน ตุลาคม 2563

16 ตุลาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

16 ตุลาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา

16 ตุลาคม 2563


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2563

16 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง