วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 176 เดือน มิถุนายน 2566

8 มิถุนายน 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 175 เดือน มิถุนายน 2566

8 มิถุนายน 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 174 เดือน มิถุนายน 2566

8 มิถุนายน 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 173 เดือน มิถุนายน 2566

8 มิถุนายน 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 172 เดือน มิถุนายน 2566

8 มิถุนายน 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 171 เดือน มิถุนายน 2566

8 มิถุนายน 2566


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566

8 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายนพดล ขุนวังห์ ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง