เข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร 16 มิถุนายน 2565

17 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยนายนคร เขียวอรุณ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และเข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยนายสนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้