วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 111 เดือน พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 110 เดือน พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 109 เดือน พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 108 เดือน พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565


เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 936 9 พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565
นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 936 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม2565 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 9 พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับนักเรียน นักศึกษาและให้โอวาทเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด