โครงการ อิ่มบุญ อุ่นรัก รับวันปีใหม่ 13 มกราคม 2565

13 มกราคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ อิ่มบุญ อุ่นรัก รับวันปีใหม่ โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย กิจกรรมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง