บรรจุถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในอำเภอสองพี่น้องภายใต้โครงการ fixit – จิตอาสา

19 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในอำเภอสองพี่น้องภายใต้โครงการ fixit – จิตอาสา ประจำปี 2564


ตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

19 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องได้รับความ อนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ เข้าตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ สองพี่น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ


ศึกษาดูงานตามโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร

19 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ณ วิทยาลัย เทคนิคสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีการศึกษาดูงาน ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เพื่อเรียนรู้และนำกลับมาต่อยอด ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องต่อไป